Years

Disclaimer

Deze website is een initiatief van de Stichting Studenten Zeilen Amsterdam en Team Vrije Universiteit. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo actueel mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Stichting Studenten Zeilen Amsterdam is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven, waaronder de Stichting Race of the Classics. De Race of the Classics-informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Intellectuele eigendom


Stichting Studenten Zeilen Amsterdam behoudt alle rechten, zoals auteursrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Citaten en afbeeldingen zijn met bronvermelding genoemd en waar mogelijk met toestemming van rechthebbende(n). De auteur heeft getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat auteursrechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Studenten Zeilen Amsterdam te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.